19 kwietnia 2017 r. na Sali Widokowej Nidzickiego Zamku odbyła się konferencja podsumowująca realizację naszego projektu. Podczas spotkania Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki przedstawił zarys działań podejmowanych przez prawie 16 miesięcy, które omówiła szczegółowo kadra projektu: Panie Beata Rapacka, Katarzyna Jabłońska oraz Małgorzata Jakubowska. Następnie podsumowanie realizacji badań RTG (dla 2090 osób) i spirometrycznych (dla 1210 osób) przedstawili p. Agnieszka Malinowska - Z-ca dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy ds. administracyjnych oraz p. Andrzej Pobieżyński - Z-ca dyrektora ds. medycznych. W dalszej części konferencji p. Krzysztof Garbino (NSZOZ LUNG) podsumował realizację badań alergologicznych (dla 1330 osób). Jako ostatnia z prelegentów wystąpiła Pielęgniarka – p. Wioletta Szypulska (MEDYK Lekarze Specjaliści), która podsumowała realizację szczepień przeciwko pneumokokom (dla 2238 osób).

Celem projektu była poprawa zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby układu oddechowego wśród mieszkańców naszego powiatu.

 

W ramach naszego projektu realizowane były działania związane z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, jak: piknik zdrowia (300 uczestników), programy edukacyjne dla dzieci (1900 uczestników), warsztaty edukacyjne dla młodzieży (542 uczestników), szkolenia dla osób starszych (300 uczestników), spotkania z dietetykiem (30 uczestników), zajęcia sprawnościowe (54 uczestników), zajęcia nordicwalking (30 uczestników), gimnastyka rehabilitacyjna (2 spotkania), film promocyjny, konkurs plastyczny, konkurs na prezentację multimedialną. Ponadto zakupiono sprzęt medyczny: trzy spirometry i specjalistyczną chłodziarkę do przechowywania szczepionek, jak również sprzęt sportowy: sprzęt sportowy dla szkół średnich, 60 rowerów oraz pomoce edukacyjne: lalka do demonstracji szkodliwości palenia, lalka do demonstracji szkodliwości palenia w ciąży, model jamy ustnej osoby żującej tytoń, walizki prezentujące narządy człowieka na modelach 3D przestawiające konsekwencje palenia tytoniu, nadużywania narkotyków i alkoholu, plansze edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia papierosów, nadużywania alkoholu i narkotyków.

Mamy nadzieję, że wszystkie te pomoce oraz sprzęt sportowy, będą długie lata służyły mieszkańcom naszego powiatu w poprawie kondycji i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli również okazję obejrzeć film promocyjny z realizacji projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej prezentacjami oraz filmem promocyjnym.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w realizację projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. 

Prezentacje z konferencji:

1. Charakterystyka Projektu Predefiniowanego dotyczącego ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, Program PL 13, Norweski Mechanizm Finansowy - autor: Beata Rapacka

2. PRZEBIEG PROJEKTU „PROMOCJA I PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NIDZICKIEGO” - autor: Katarzyna Jabłońska

3. PROMOCJA I PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NIDZICKIEGO - autor: "Medyk" - Lekarze Specjaliści Domagała, Kacała, Powroźnik I Zakrzewska Spółka Partnerska.

 

Wykonawca  "Medyk" - Lekarze Specjaliści                              Domagała, Kacała, Powroźnik I             

                                                                                Zakrzewska Spółka Partnerska