W dniach 25-26.04.2016 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy odbyły się szkolenia dla Koordynatorów programów edukacyjnych „Nie pal przy mnie, proszę” i „Wolność oddechu”. W szkoleniach wzięło udział w sumie 60 osób z 15 szkół podstawowych z terenu Powiatu Nidzickiego. Do końca roku szkolnego w każdej szkole biorącej udział w projekcie Koordynatorzy, a wśród nich nauczyciele i pielęgniarki szkolne, będą wdrażali programy informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów oraz ich rodziców.

W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego ” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi związanej z produkcją i emisją 2 spotów reklamowych w telewizji regionalnej na potrzeby realizacji projektu. 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2016 roku o godzinie 13:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego ” zapraszamy wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na wykonanie usług medycznych.  

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2016 roku o godzinie 11:30.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na zakup i dostawę trzech spirometrów do wykonywania badań.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:00.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.

 


30 marca 2016 r. w Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam” w Nidzicy odbyła się konferencja otwierająca realizację Projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego  dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Uczestników konferencji powitał Starosta Nidzicki – Grzegorz Napiwodzki.

Następnie Kierownik Projektu - Jacek Skwarski przedstawił założenia i cele projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego  dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Kolejna głos zabrała Koordynator projektu – Małgorzata Jakubowska, która omówiła problematykę informacji i promocji w projekcie. Szczegóły dotyczące realizowanego w ramach projektu Programu profilaktycznego i promocji zdrowia przybliżyła Koordynator ds. medycznych - Beata Rapacka.

W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego ” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi związanej z organizacją Pikniku Zdrowia

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 kwietnia 2016 roku o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.


Organizator konferencji Spółdzielnia Socjalna „Nie jesteś sam”, w imieniu Powiatu Nidzickiego, serdecznie zaprasza na konferencję otwierającą realizację projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego  dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Konferencja odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. w budynku Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś sam”, przy ul. Krzywej 8 w Nidzicy.

 

W związku z realizacją projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” w ramach postępowania prowadzonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 tysięcy euro netto, zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi związanej z organizacją szkoleń.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 12:00.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w zakładce: Zamówienia publiczne.