Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym. Badanie polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent może nabrać i wypuścić z płuc oraz na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

  • Na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie ogólnym jeśli lekarz nie zalecił inaczej,
  • Należy powstrzymać się od palenia tytoniu na 24 godz. przed badaniem (minimum 2 godz! jeśli stanowi to dużą trudność),
  • Na 30 min przed badaniem powinno się powstrzymać od wykonania intensywnego wysiłku fizycznego,
  • Nie zaleca się też spożywania obfitych posiłków, picia mocnej kawy i herbaty ani napojów gazowanych np. coca-coli  w ciągu 2 godz. przed badaniem,
  • Na badanie najlepiej zgłosić się w ubraniu nie krępującym ruchów klatki piersiowej, a przed samym badaniem zdjąć krawat czy marynarkę,
  • Zaleca się, aby indywidualnie ustalić z lekarzem, jakie z przyjmowanych leków można stosować w dniu badania, a jakie należy odstawić.

PRZECIWSKAZANIA:

  • zawał serca (świeży w ciągu ostatniego miesiąca),
  • tętniak tętnicy mózgowej lub aorty piersiowej,
  • podwyższone ciśnienie tętnicze (RR).