Projekt dotyczy przeprowadzenia programu promocji i profilaktyki w ramach wyrównywania społecznych nierówności w zdrowiu w Powiecie Nidzickim. Wskaźnik umieralności w zakresie chorób układu oddechowego przybiera najwyższą wartość w Powiecie Nidzickim, w stosunku do reszty kraju. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku współczynnika zachorowalności. Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie kampanii promocyjnej poruszającej takie kwestie jak opis głównych typów chorób układu oddechowego, czynników ryzyka czy przedstawienie rozwiązań umożliwiających skuteczne ograniczenie nowych zachorowań.

Działania edukacyjne będą miały charakter cykliczny i wpisane zostaną do kalendarza wydarzeń także po zrealizowaniu projektu. Dodatkowo w ramach projektu część mieszkańców powiatu odbędzie badania profilaktyczne (spirometria, RTG, testy alergiczne) oraz szczepienia przeciwko pneumokokom.

Projekt skierowany będzie do dzieci w wieku do 9 roku życia i osób mających ukończone 35 lat. Głównymi celami długofalowymi projektu jest zmniejszenie zachorowalności oraz umieralności wywołanymi chorobami układu oddechowego.