W ramach projektu przewidujemy następujące działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia:

  1. Szkolenia dla osób, które ukończyły 35 lat,
  2. Program promocji zdrowego stylu życia, a w tym:
  1. piknik zdrowia dla wszystkich mieszkańców Powiatu Nidzickiego, który odbędzie się w ramach Powiatowych Dni Rodziny,
  2. programy edukacyjne w szkołach dla dzieci w wieku do 9 lat:
  • „Wolność oddechu",
  • „Nie pal przy mnie proszę".

       

Podczas szkoleń omówione będą najważniejsze choroby układu oddechowego, ich objawy, diagnostyka i sposoby leczenia oraz metody oceny sprawności układu oddechowego. W ramach części praktycznej przekazane będą informacje o metodach przeciwdziałania powstawania chorób, a także przedstawione będą ogólne zasady rehabilitacji oddechowej. Będzie także możliwość porozmawiania z lekarzami specjalistami w tego rodzaju schorzeniach.

 

Piknik zdrowia odbędzie się w ramach Powiatowych Dni Rodziny. Będą na nim wystawione specjalne stoiska, w których będzie możliwe uzyskanie porad medycznych, przebycia badań spirometrycznych, czy uzyskania informacji o przyczynach i metodach walki z chorobami układu oddechowego. Podczas pikniku będą organizowane zabawy edukacyjne dla dzieci z nagrodami. Zapewniony będzie catering dla gości. Specjalny gość uroczystości wygłosi przemowę na temat chorób układu oddechowego, ich znaczenia w codziennym życiu i poinformuje o możliwościach, jakie płyną z wzięcia czynnego udziału w projekcie.

Programy edukacyjne kierowane będą głównie do uczniów nauczania początkowego w wieku do 9 lat oraz ich rodziców, ale także do nauczycieli i pielęgniarek środowiska szkolnego.

 

W ramach Programu „Wolność oddechu" prowadzone będą działania mające na celu zapobieganie astmie. Rodzice będą mogli uzyskać informacje o chorobie, jej objawach oraz znaczeniu wczesnego rozpoznania u dzieci. Na spotkania te rodzice otrzymają Zaproszenia. Promocja zdrowia wśród dzieci odbywać się będzie podczas zajęć szkolnych. Zwieńczeniem Programu będzie konkurs plastyczny dla uczniów na temat walki z astmą oskrzelową, wraz z nagrodami.

 

Program „Nie pal przy mnie proszę" stanowić będzie przesłanie propagowania zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia wśród dzieci. Celami projektu są głównie kształtowanie postaw odpowiedzialnych za własne zdrowie u dzieci, pełne uświadomienie szkodliwości palenia czynnego i biernego na zdrowie, jak również wykształcenie postaw i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami narażenia na bierne palenie tytoniu. Zwieńczeniem realizacji Programu będzie przemarsz antynikotynowy ulicami Nidzicy.