• ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi opracowania i wydruku raportu podsumowującego i oceniającego realizację projektu oraz jego rezultatów na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 14.02.2017r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 3.03.2017r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 10.02.2017r.)

Informacja o wyborze oferty(z dnia 21.02.2017r.) 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 31.01.2017r.)

Informacja o unieważnieniu (z dnia 10.02.2017r.) 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi prowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia w projekcie „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 28.11.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 15.12.2016r.) 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi organizacji i prowadzenia zajęć promujących aktywny styl życia na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 28.11.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 9.12.2016r.) 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na  zadanie  „Produkcja filmu promującego zdrowy styl życia” w ramach projektu "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 21.11.2016r.)

Informacja o wyborze oferty(z dnia 9.12.2016r.) 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu sportowego i urządzeń do zapewnienia aktywności fizycznej na potrzeby realizacji projektu "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 18.11.2016r.)

Informacja o wyborze oferty(z dnia 1.12.2016r.) 

  

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie graficzne, wydruk i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu„Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 02.11.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 17.11.2016r.) 

Informacja o wyborze oferty(z dnia 18.11.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pomocy dydaktycznych na cele edukacji z zakresu chorób układu oddechowego realizowanych w ramach projektu„Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 27.10.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 17.11.2016r.)

 

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 20.09.2016r.)

Wyjaśnienie do treści zapytania

Informacja o wyborze oferty(z dnia 29.09.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi przeprowadzenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego na potrzeby projektu„Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 02.09.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 12.09.2016r.)

  

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 1400 sztuk turbin jednorazowych z ustnikiem do spirometrów Spirobank II Advanced na potrzeby realizacji projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 31.08.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 9.09.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi przeprowadzenia kursu specjalistycznego Wykonanie badania spirometrycznego na potrzeby projektu„Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 23.08.2016r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania (z dnia 02.09.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie, produkcję i emisję spotów reklamowych w stacjach radiowych w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 4.08.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 19.08.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na druk i dostawę materiałów na przemarsz antynikotynowy realizowany w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 9.05.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 13.05.2016r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 17.05.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na na dostawę dwóch stanowisk promocyjnych (namioty handlowe) na potrzeby realizacji projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania(z dnia 28.04.2016r.)

Informacja o wyborze oferty(z dnia 6.05.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi związanej z produkcją i emisją 2 spotów reklamowych w telewizji regionalnej na potrzeby realizacji projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

  Zapytanie ofertowe - dokumenty do pobrania (z dnia 20.04.2016r.)

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty (z dnia 24.05.2016r.)

 

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY „Zakup usług medycznych w ramach projektu Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”

Przetarg na wykonanie usług medycznych - dokumentacja do pobrania (z dnia 20.04.2016r.)

Informacja o wyborze oferty(z dnia 19.05.2016r.)

Informacja o udzieleniu zamówienia (z dnia 25.05.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę trzech spirometrów w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe na dostawę trzech spirometrów (z dnia 15.04.2016r.)

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty (z dnia 28.04.2016r.)

 

 • ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację pikniku zdrowia w ramach projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe na zakup usług organizacji pikniku zdrowia (z dnia 24.03.2016r.)

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty (z dnia 6.04.2016r.)

 

 • Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych w projekcie pt. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych w projekcie (z dnia 15.03.2016 r.)

Informacja o wyborze oferty (z dnia 1.04.2016r.)


 • ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację konferencji promujących projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację konferencji promujących projekt (z dnia 22.02.2016r.) 

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty (z dnia 3.03.2016r.)


 • Postępowanie o wartości do 30 tys. euro na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”. Dokumentacja pod adresem:

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu


 • Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na zakup usług pełnienia funkcji w projekcie pt. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Postępowanie zakończone. Dokumentacja pod adresem:

Zapytanie ofertowe na zakup usług pełnienia funkcji w projekcie pt. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"


 • Postępowanie o wartości do 30 tys. euro „Zapytanie ofertowe na zakup usług pełnienia funkcji w projekcie pt. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Postępowanie zakończone. Dokumentacja pod adresem:

Zapytanie ofertowe na zakup usług pełnienia funkcji w projekcie pt. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"